W tym roku, uroczystości Święta Niepodległości trwały w naszej Gminie, dwa dni. Rozpoczęły się tradycyjnie od mszy św. w intencji Ojczyzny, na której homilię wygłosił proboszcz naszej parafii ks. Stanisław Turoń.  Kilkanaście minut przed mszą, mieszkańcy   i zaproszeni goście, mogli wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci ze szkółki wokalnej prowadzonej przy Gminnym Ośrodku Kultury przez pana Jana Radonia. Na twarzach słuchaczy malowało się wzruszenie i radość. Miło jest przekonać się na własne uszy, jak zdolnych mamy małych i tych trochę większych artystów. Ich udział w patriotycznych uroczystościach daje nadzieję, że słowo Polska zapuści w ich sercach  mocne korzenie.

sw niepodleglosci 2017

 

Potem, jak zwykle, udaliśmy się podążając za pocztami sztandarowymi, w asyście których zabrakło już niestety kombatantów, pod pomnik poległych za ojczyznę w latach 1914-1920.

 

sw niepodleglosci sztandary 2017

sw niepodleglosci pomnik 2017

 

Pomnik ten, został w październiku, tego roku, odnowiony staraniem Stowarzyszenia „Rota”, przy wykorzystaniu środków z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Prace konserwatorskie wykonała firma „Konserwacja Dzieł Sztuki” Przemysława Michalskiego. Sporą część prac poprawiających estetykę otoczenia pomnika wykonali członkowie Stowarzyszenia, w tym najwięcej pan Piotr Woźniak jak również strażacy z Długiego, pracownicy JPGKiM i inne osoby . Pod pomnikiem, wyjątkowo uroczyście, złożono wiązanki i znicze, po czym nastąpiła krótka i piękna w treści przemowa pani burmistrz Jolanty Urbanik. Na zakończenie tej części uroczystości, wszyscy chętni udali się do sali zwanej „pod policją” na pyszną, gorącą grochówkę przygotowaną przez panie z Miejskiego Koła Kobiet.


Od samego początku świętowania Dnia Niepodległości towarzyszył nam wyjątkowy gość prof. Szymon Krasicki.

 

sw niepodleglosci burmistrz 2017

 

Jego obecność związana była z renowacją grobowca jego krewnej Zofii Stawiarskiej i jej męża Waleriana Stawiarskiego. (Prababcia prof. Szymona Krasickiego, Maria z Miłkowskich Lebowska, była siostrą Zofii Stawiarskiej.) Renowacja ta była możliwa dzięki komitetowi obywatelskiemu „Gmina Jedlicze-pamiętamy” i w znacznej mierze środkom zdobytym przez Stowarzyszenie „Rota” z FIO. W mniejszym gronie przeszliśmy przez rynek, ulicą F. Z. Tokarskich i  Z. W. Stawiarskich na jedlicki cmentarz, słuchając wspomnień profesora z pobytu w naszym mieście podczas II Wojny Światowej oraz związanych z tym przeżyć.

 

sw niepodleglosci kwiaty I 2017

sw niepodleglosci kwiaty II 2017

sw niepodleglosci nagrobek 2017

 

Po złożeniu wiązanek na odrestaurowanym grobowcu towarzyszyliśmy panu profesorowi w modlitewnym skupieniu przed tablicą wmurowaną na grobowcu hrabiów Bobrowskich, a upamiętniającą m.in. jego ojca Władysława hr. Krasickiego i dziadka Kazimierza hr. Zdziechowskiego wywiezionych bezpowrotnie w 42 roku przez Niemców do Oświęcimia.

 

sw niepodleglosci tablica 2017

 

Profesor Krasicki nie mógł z powodów rodzinnych uczestniczyć w dalszych uroczystościach Dnia Niepodległości. Poprosił jedynie o zaprowadzenie go na grób zmarłego w tym roku przyjaciela, Franciszka Mojaka . Po wzajemnych podziękowaniach i pożegnaniu , profesor Szymon Krasicki udał się w drogę powrotną do Krakowa. A my, po krótkim odpoczynku, do Jaszczwi gdzie miały miejsce kolejne ważne, świąteczne wydarzenia.

2016 logo FIO 230x220 v1