Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie oraz Gazeta Codzienna Nowiny od 8 lat prowadzą ranking "Aktywna gmina Podkarpacia". Celem tej inicjatywy jest promowanie oraz poszukiwanie najciekawszych pomysłów, rozwiązań oraz przykładów działań wzmacniających potencjał gospodarczy i społeczny podkarpackich gmin. Główny ranking "Złota 100-tka gmin Podkarpacia" jest prezentowany, na uroczystej gali, zwykle pod koniec roku następnego po tym którego dotyczy. Wyniki za 2013 zostały ogłoszone 5 listopada. Przy opracowywaniu rankingu gmin i dokonywaniu ich oceny oraz przyznawaniu punktów rozpatrywane są następujące kryteria:

 • 1. Dochody gminy ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

 • 2. Dochody własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy,

 • 3. Wydatki gminy ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

 • 4. Wydatki inwestycyjne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

   

 • 5. Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem,

 • 6. Udział wydatków inwestycyjnych gminy w wydatkach ogółem,

 • 7. Udział wydatków inwestycyjnych gminy w dochodach ogółem,

 • 8. Udział liczby osób pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców gminy,

 • 9. Udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 • 10. Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców gminy.

Punktowane są kolejno wszystkie kategorie i przyznawane za 1 miejsce 1 punkt, za ostatnie miejsce 160 punktów (tyle ile gmin brało udział rankingu).Jak łatwo wyliczyćteoretyczny zwycięzca we wszystkich kategoriach mógł uzyskaćłącznąilość160 punktów. Ostatnia gmina na liście we wszystkich kategoriach mogła „zdobyć” 1600 punktów przy 160 uczestnikach rankingu. Zasady opracowane przez dr Kaszubę z WSZ obejmują obiektywne wymierne kryteria pozbawione subiektywizmu i uznaniowości. Liczby nie kłamią i w takim ujęciu pozwalają porównywać różne organizmy niezależnie od ich wielkości liczby mieszkańców itp.

W tak przeprowadzonych rankingach pozycja Jedlicza na liście przedstawiona jest w poniższej tabeli. Warto również zwrócić uwagę na miejsce Jedlicze w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

 

Rok

Ilość gmin klasyfikowanych

ogółem

Miejsce Gminy

Jedlicze

Ilość gmin miejsko-wiejskich klasyfikowanych

ogółem

Miejsce

Gminy Jedlicze

2008

159

49

b.d.

b.d.

2009

112

nieklasyfikowana

2010

160

97

33

26

2011

160

60

34

24

2012

160

67

34

24

2013

160

44

31

18

 

Jak widać nie ma się czym chwalić. Szczególnie w klasyfikacji gmin miejsko wiejskich ta pozycja jest niska w proporcji do „osiągnięć” propagandowych wręcz kompromitująca. Na tym nie poprzestańmy. Sprawdźmy jak pozycja Jedlicza przedstawia się w tym rankingu na tle innych gmin miejsko wiejskich powiatu krośnieńskiego.  I tak:

 

Rok 2008 - brak dostępnych danych

Rok 2009 - Jedlicze nie wzięło udziału w konkursie

Rok 2010 - Jedlicze (miejsce 26) , Dukla (3), Rymanów (8)

Rok 2011 - Jedlicze (24), Rymanów (9), Iwonicz Zdrój (11), Dukla (23)

Rok 2012 - Jedlicze (24), Rymanów (11), Dukla (15), Iwonicz Zdrój (25)

Rok 2013 - Jedlicze (18), Rymanów (15), Iwonicz Zdrój (25), Dukla (30)

 

W powiecie też najczęściej przegrywamy z kretesem. Porażka, żeby nie powiedzieć klęska.

Ta ekipa będąca u władzy przez kolejne 4 kadencje prowadzi tę gminę na manowce nawet
w sferze osiągnięć gospodarczych, którym poświęcony jest ranking. A przecież jest to główna oś gminnej propagandy i temat dziesiątek błyszczących fotek zamieszczanych w lokalnej gazetce „Gminne Wieści” gdzie króluje pomalowany styropian, walcowany asfalt i uściski (buzia, rąsia, klapa, goździk).
Czas to konsekwentnie zmieniać.

 

Ryszard Zagórski