rota png mediumStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ROTA wraca do gry.
Lata 2008-2011 były okresem wyjątkowej aktywności Stowarzyszenia. Można powiedzieć, że wszystko nam się udawało. Kompetentnie pisane projekty znajdowały uznanie i były nagradzane w niezwykle silnej konkurencji przez instytucje, które je organizowały. Dzięki temu mieliśmy zapewnione w dużej części finansowanie wielu trudnych i ambitnych przedsięwzięć, których i znacznie bardziej renomowane organizacje nie mogłyby się wstydzić. Dochodziła do tego przychylność lokalnych sponsorów, życzliwie patrzących na to co robimy.
Po latach tłustych przyszły chude. Ogólna sytuacja w Polsce. Chroniczne braki środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, inne spojrzenie na patriotyzm przez władze (dla nas polskość to wciąż normalność) oraz zwyczajne ludzkie podziały sprawiły, że wyhamowaliśmy dość znacznie. Nie na tyle jednak, żeby nie móc się porozumieć i próbować zacząć raz jeszcze.
Wygląda na to, że ten czas nadchodzi. Chcemy (i to mówimy jednoznacznie) ukierunkować się bardziej na sprawy lokalne. Każdy kto nawet pobieżnie śledzi sytuację społeczną w Gminie Jedlicze wie, że nie jest ona normalna. Mówiąc wprost jest chora. Podziały i konflikty umiejętnie kreowane przez lokalne władze doprowadziły do wykopania trudnych do zasypania rowów. Bezwzględna i patologiczna walka z wszelkimi przejawami niezależnego myślenia i słuszną w wielu wypadkach krytyką przybiera formy niebezpieczne dla funkcjonowania lokalnej tkanki społecznej.

ROTA chce być inicjatorem i dobrym duchem innej drogi. Będziemy nie tylko mówili o tym co jest złe, ale w miarę naszych możliwości zamierzamy pokazywać że można inaczej. Istnieje całkiem duża, a nawet zaskakująco duża społeczność, która ma dość tego co się dzieje. Istnieje też dobra wola i dobre nastawienie często niezbyt przyjaznych sobie środowisk, żeby zacząć poważnie działać wspólnie. Optymistyczne jest to, że reprezentowane są wszystkie grupy wiekowe i szerokie spektrum społeczne. Jest też duża determinacja i odporność na presję i zastraszenie. Na dziś można powiedzieć, że to dobrze sprawie wróży.

Naszym celem jest doprowadzenie do radykalnej zmiany w zbliżających się dużymi krokami wyborach samorządowych 2014.

Ryszard Zagórski
Prezes SIS ROTA

P.S. Prezentujemy nową skromną jak na początek stronę ROTY. Poprzednia w wyniku ataku hakerskiego (niekoniecznie celowego) została unicestwiona i jej pełne odtworzenie będzie trudne, o ile w ogóle możliwe.